Vaš omiljeni bioskop

Molimo odaberite vaš omiljeni bioskop, time će pretraga na cineplexx.rs biti prilagođena vašem odabiru.

Preskoči

Vaš omiljeni bioskop

  • Cineplexx 4D Delta City
  • Cineplexx BEO Shopping Center
  • Cineplexx BIG Beograd
  • Cineplexx BIG Kragujevac
  • Cineplexx Galerija Beograd
  • Cineplexx Niš
  • Cineplexx Promenada
  • Cineplexx UŠĆE Shopping Center

OPŠTI USLOVI IZDAVANJA I KORIŠĆENJA CINEPLEXX BONUS KARTICE


1. UVOD

Cineplexx SRB d.o.o. Beograd, privredno društvo sa sedištem na adresi Jurija Gagarina 16-16a, 11070 Novi Beograd, Srbija, registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije sa matičnim brojem 20766867 (u daljem tekstu: „Cineplexxˮ), kao znak zahvalnosti na ukazanom poverenju i u želji da svojim vernim posetiocima pruži bolji ugođaj prilikom posete Cineplexx bioskopa u Srbiji, pripremilo je određene pogodnosti koje posetioci Cineplexx bioskopa u Srbiji mogu da ostvare korišćenjem „Cineplexx Bonus Cardˮ kartica (u daljem tekstu: „CBC kartica/eˮ). Takođe, pored CBC kartice, najverniji posetioci Cineplexx bioskopa u Srbiji imaće mogućnost da, uz ispunjenje uslova iz tačke 5 ovih Uslova, dobiju VIP karticu pod nazivom Cineplexx Bonus Card Black" kartica (u daljem tekstu „CBC BLACK karticaˮ).

Ovi Uslovi se primenjuju i važe za sve „Cineplexx Bonus Cardˮ kartice (tj. za CBC kartice i za CBC BLACK kartice). Određene pogodnosti i uslovi navedeni u ovim Uslovima primenjuju se i važe samo za CBC BLACK kartice.

2. IZDAVANJE CBC KARTICA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Izdavalac CBC kartica je Cineplexx, a da bi neko lice postalo korisnik CBC kartice, potrebno je da izvrši online registraciju popunjavanjem online formulara i davanjem svojih ličnih podataka na internet stranici www.cineplexx.rs .

Popunjavanjem online formulara, tj. dobrovoljnim davanjem svojih podataka o ličnosti, korisnik daje svoj pristanak za prikupljanje i obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti od strane Cineplexx-a (rukovalac podataka) koji će podatke o ličnosti koristiti u svrhu izdavanja personalizovane CBC kartice i omogućavanja korišćenja pogodnosti koje pruža CBC kartica, ažuriranja podataka na CBC kartici, kao i radi obaveštavanja korisnika o pogodnostima korišćenja CBC kartica te slanju reklamnih poruka.

Popunjavanjem online formulara korisnik CBC kartice pristaje da njegovi/njeni podaci o ličnosti budu prosleđeni trećim licima kojima Cineplexx poveri obavljanje određenih poslova obrade podataka o ličnosti, uključujući naročito pružaoce usluga softvera za funkcionisanje sistema CBC kartica, pružaoce marketinških usluga kojima je Cineplexx poverio održavanje svoje internet stranice i pružaoce usluga slanja reklamnog materijala, koji pružaoci usluga su kako sledi: (i) kompanija Eyeping GmbH sa sedištem u Austriji na adresi Billrothstraße 52, 1190 Beč, Austrija, (ii) kompanija Netural GmbH sa sedištem u Austriji na adresi Peter-Behrens-Platz 2, 4020 Linc, Austrija, (iii) kompanija SiTec Gmbh sa sedištem u Austriji na adresi Graf-Starhemberg-Gasse 39, 1040 Beč, Austrija. Cineplexx je dužan da obezbedi da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući i slučajeve kada poveri obavljanje određenih poslova obrade podataka o ličnosti koji su prikupljeni putem registracije korisnika CBC kartica.

Korisnik CBC kartice može opozvati svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja o opozivu na e-mail adresu Cineplexx-a: bioskop@cineplexx.rs ili na adresu: Cineplexx SRB d.o.o., Jurija Gagarina 16-16a, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nakon prijema opoziva pristanka za obradu podataka, podaci o ličnosti će biti izbrisani. Takođe, opozivom pristanka za obradu podataka o ličnosti CBC kartica prestaje da važi i ista će biti poništena.

3. POGODNOSTI KOJE PRUŽAJU CBC KARTICE

Sve CBC kartice daju pogodnosti na koje korisnici CBC kartica imaju pravo po osnovu sakupljenih bodova koje omogućava svaka kupovina u Cineplexx bioskopu uz pokazivanje CBC kartice na bioskopskoj blagajni. Sakupljeni bodovi se mogu naknadno zameniti za poklone ili za usluge hrane i pića u bioskopu koji su dostupni u trenutku zamene bodova.

Cineplexx ne vrši isporuku poklona, te se isti mogu preuzeti samo u Cineplexx bioskopu u Srbiji.

Korisnici CBC kartica mogu, na internet stranici www.cineplexx.rs kao i na blagajni Cineplexx bioskopa saznati:

- Informacije o broju bodova koje donosi kupovina bioskopskih ulaznica, hrane ili pića u bioskopu uz korišćenje CBC kartice, - informacije o poklonima, odnosno hrani i piću za koje se mogu zameniti sakupljeni bodovi, kao i - informacije o potrebnom broju bodova koji se mogu zameniti poklonom odnosno hranom ili pićem.

CBC Kartica sa PrePaid funkcijom

Sve CBC kartice, uključujući i CBC BLACK kartice, mogu imati PrePaid funkciju. Da bi CBC kartica imala PrePaid funkciju neophodno je uplatiti iznos od najmanje 2.000 RSD. Kartice sa PrePaid funkcijom se kasnije mogu dopunjavati uplatom dodatnih iznosa.

Korisnici svih CBC kartica sa PrePaid funkcijom imaju pogodnost u vidu mogućnosti bezgotovinskog plaćanja bioskopskih ulaznica po ceni sa popustom prema cenovniku naznačenom na bioskopskim blagajnama.

Pravo na popust na cene bioskopskih ulaznica u Cineplexx bioskopu, imaju korisnici CBC kartica kada bezgotovinski, tj. korišćenjem sredstava na svojoj CBC kartici sa PrePaid funkcijom plaćaju bioskopske ulaznice u Cineplexx bioskopu. Bezgotovinskim plaćanjem karticama poslovnih banaka i plaćanjem u gotovini se ne ostvaruje pravo na cene sa popustom bioskopskih ulaznica u bioskopu već se samo sakupljaju bodovi (pod uslovom da posetilac pokaže svoju CBC karticu na blagajni bioskopa prilikom plaćanja radi evidentiranja bodova).

Ukoliko korisnik bonus kartice poseduje novac na kartici i želi da kupi ulaznice, zaposleni na blagajni je u obavezi da mu ulaznice naplati novcem sa bonus kartice, čime korisnik ostvaruje popust na ulaznice i dobija bodove. Ukoliko korisnik kartice ne želi da troši novac sa bonus kartice, u tom slučaju mu se ne dodeljuje popust kao ni bodovi za ulaznice.

Ako je iznos na CBC kartici nedovoljan za kupovinu bioskopske/ih ulaznice/a u datom trenutku, korisnik može da doplati potrebnu razliku između sredstava na CBC kartici i ukupne cene bioskopske/ih ulaznice/a.

4. KORIŠĆENJE SREDSTAVA I SAKUPLJENIH BODOVA

Korišćenje sredstava (tj. unapred plaćenog novčanog iznosa) na svim CBC karticama koje imaju PrePaid funkciju, radi bezgotovinskog plaćanja bioskopskih ulaznica, hrane i pića je ograničeno na 18 meseci od dana prve uplate iznosa na karticu. Nakon isteka 18 meseci od dana kada je prvi put izvršena uplata iznosa na CBC karticu, kartica automatski prestaje da važi i korisnik CBC kartice može u narednom roku od 60 meseci izabrati jednu od sledeće dve mogućnosti: (i) da reaktivira karticu tako što će uplatiti sredstva na svoju CBC karticu, ili (ii) da preuzme poklon vaučer u vrednosti preostalog iznosa na korisnikovoj CBC kartici. Nakon isteka navedenog roka od 60 meseci korisnik gubi pravo da reaktivira svoju karticu uplatom sredstava na istu i da preuzme poklon vaučer u vrednosti preostalog iznosa.

Sakupljeni bodovi na svakoj CBC kartici mogu da se iskoriste u roku od 18 meseci počev od dana kada su bodovi prikupljeni i evidentirani na svakoj CBC kartici. Po isteku 18 meseci taj broj bodova se poništava, ali svi ostali sakupljeni bodovi u odnosu na koje nije istekao rok od 18 meseca računajući od dana kada su sakupljeni i evidentirani mogu da se iskoriste do isteka roka od 18 meseci.

Bodovi i sredstva na CBC kartici ne mogu biti zamenjeni za gotovinu ili refundirani u novcu, niti se mogu preneti na CBC karticu drugog korisnika. Takođe, na sredstva na kartici se ne obračunava kamata. Kupovina ulaznica za Metropoliten operu i Boljšoj teatar po sniženoj ceni (paket ulaznica za 4 ili više prenosa) nije moguća sa Cineplexx bonus karticom, dok je moguća isključivo ukoliko ulaznice kupujete po regularnoj, odnosno punoj ceni. Na vašoj bonus kartici možete sakupljati bodove za kupljene ulaznice (ograničenje za 2 karte dnevno) u oba gore navedena slučaja. Cineplexx zadržava pravo da pojedine filmove sa redovnog repertoara izuzme iz svih pogodnosti koje se ostvaruju sa CBC karticom.

5. CBC BLACK KARTICA

CBC BLACK kartica je VIP kartica namenjena posetiocima Cineplexx bioskopa koji skupe više od 30 bioskopskih ulaznica u jednoj kalendarskoj godini putem korišćenja CBC kartice (sa ili bez PrePaid funkcije).

Zamena CBC kartice CBC BLACK karticom vrši se automatski nakon kupljenih 30 bioskopskih ulaznica pri prvoj sledećoj poseti Cineplexx bioskopa. CBC BLACK kartica važi od dana izdavanja do 31. decembra iduće godine, a ako u toj idućoj godini korisnik ponovo kupi više od 30 bioskopskih ulaznica, rok važenja CBC BLACK kartice će se automatski produžiti do 31. decembra iduće godine (pod idućom godinom podrazumeva se naredna godina u odnosu na godinu u kojoj je korisnik ponovo skupio više od 30 ulaznica).

CBC BLACK kartica (sa ili bez PrePaid funkcije) se automatski vraća u status CBC kartice (sa ili bez PrePaid funkcije) i fizički se zamenjuje prilikom prvog sledećeg dolaska na blagajnu Cineplexx bioskopa ukoliko u prethodnih godinu dana korisnik CBC BLACK kartice ne kupi više od 30 bioskopskih ulaznica (rok od godinu dana se računa unazad od datuma isticanja CBC BLACK kartice tj. od 31. decembra predmetne godine).

Pored uslova i pogodnosti koje pruža CBC kartica, CBC BLACK kartica donosi dodatne pogodnosti o kojima se korisnik CBC BLACK kartice može obavestiti na web stranici www.cineplexx.rs i na blagajni bioskopa.

6. OSTALE ODREDBE

Sa CBC karticama koje imaju PrePaid funkciju moguća je kupovina maksimalno 2 bioskopske ulaznice u toku jednog dana. Na dnevnom nivou može da se prikupi najviše 2.000 bonus bodova za bioskopske ulaznice, dok na blagajni hrane i pića najviše 4.000 bodova.

Bodovi se ne sakupljaju prilikom uplaćivanja iznosa na karticu, nego samo prilikom trošenja iznosa na kartici ili putem ostalih načina plaćanja uz pokazivanje CBC kartice na blagajni.
Na dnevnom nivou moguće je ostvariti dve ulaznice za Black status, bez obzira na broj kupljenih ulaznica. Ukoliko u toku jednog dana kupite više ulaznica sa različitim datumima projekcija, sistem će evidentirati samo dve ulaznice za Black status.

Za korišćenje pogodnosti koje pruža CBC kartica, kao i skupljanje bodova potrebno je pokazati CBC karticu osoblju na blagajni pre kupovine bioskopskih ulaznica ili hrane i pića ili u slučaju kupovine putem internet stranice www.cineplexx.rs kroz odabir opcije plaćanja iznosom na CBC kartici sa PrePaid funkcijom i unošenjem broja svoje CBC kartice. Naknadno evidentiranje prošlih prometa kao plaćanje uz korišćenje CBC kartice ili putem CBC kartice nije moguće.

Snižene cene ulaznica, koje važe prilikom kupovine ulaznica uz pomoć CBC kartice, ne važe za specijalne projekcije. Kod filmova dužih od 120, odnosno 140 minuta i pri kupovini VIP sedišta, naplaćuje se doplata na osnovnu cenu ulaznice. Dnevno je moguće kupiti najviše 2 ulaznice sa sniženom cenom.

Cenovnik bioskopskih ulaznica možete videte na blagajni bioskopa Cineplexx ili na internet stranici www.cineplexx.rs , a svi iznosi koje je potrebno dodatno uplatiti uključuju PDV.

CBC kartice, uključujući i CBC BLACK kartice, ne važe za posebne događaje (gala premijere, satelitske prenose, koncerte, balete, opere, prenose sportskih događaja i sl.) Bonus bodovi i gratis ulaznice prikupljeni na Cineplexx bonus kartici ne mogu se zameniti niti iskoristiti za organizovanje privatnih ili za redovne projekcije u MX4D i IMAX tehnologiji.

Korisnik svake CBC kartice (uključujući i CBC BLACK karticu) dužan je da svoju CBC karticu koristi u skladu sa ovim Uslovima i ne sme ni na koji način da je zloupotrebi. Cineplexx ima pravo da poništi CBC karticu korisniku koji koristi karticu suprotno ovim Uslovima ili ukoliko na bilo koji način vrši zloupotrebu CBC kartice.

U slučaju gubitka ili uništenja CBC kartice, korisnik je dužan da obavesti Cineplexx radi blokiranja CBC kartice i izdavanja nove CBC kartice. Korisnik CBC kartice je odgovoran za svu štetu koja nastane kao posledica gubitka ili uništenja CBC kartice do prijave gubitka kartice Cineplexx-u. Nova CBC kartica će se izdati sa iznosom u momentu objave i sa istim rokom važenja kao i izgubljena ili uništena kartica.

Osoblje bioskopa Cineplexx u Republici Srbiji ima pravo, ali nije obavezno da izvrši uvid u lični identifikacioni dokument lica radi utvrđivanja identiteta korisnika CBC kartice koja je prezentirana radniku na blagajni.

Registracijom radi dobijanja CBC kartice, korisnik pristaje da dobija poruke reklamnog sadržaja. Ukoliko korisnik ne želi da prima poruke reklamnog sadržaja, može u bilo kom trenutku povući svoj pristanak na dobijanje reklamnih poruka tako što će postupiti u skladu sa instrukcijama u e-mail poruci sa reklamnim sadržajem.

7. IZMENE/UKIDANJE

Cineplexx zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeni i ažurira ove Uslove, uključujući naročito sistem sakupljanja bodova. Ukoliko dođe do izmene ili ažuriranja ovih Uslova, tekst tako izmenjenih i ažuriranih Uslova će biti objavljen na Internet stranici www.cineplexx.rs počev od dana stupanja na snagu predmetnih izmena. Ukoliko nakon objavljivanja izmena i/ili dopuna ovih Uslova korisnik nastavi da koristi svoju CBC karticu smatra se da prihvata i da se saglasio sa svim izmenama i/ili dopunama Uslova.

Sistem CBC kartica se uvodi sa neograničenim rokom trajanja sistema kartica ali Cineplexx zadržava pravo da iz bilo kog razloga ukine sistem CBC kartica u kom slučaju će obavestiti korisnike CBC kartica slanjem odgovarajućeg obaveštenja na poslednju poznatu e-mail adresu korisnica CBC kartice, koje obaveštenje će sadržati informaciju da će sistem CBC kartica biti ukinut poslednjeg dana isteka roka od 3 meseca od dana slanja obaveštenja o ukidanju. Ukoliko Cineplexx odluči da ukine sistem CBC kartica, Cineplexx će to učiniti isključivo na jedan od sledećih datuma: 31. mart, 30. jun, 30 septembra ili 31. decembra.

U slučaju ukidanja sistema CBC kartica, važi sledeće:

nakon isteka roka od jednog meseca nakon slanja obaveštenja o ukidanju, korisnici CBC kartica neće moći više da sakupljaju poene, a sve sakupljene poene će moći da iskoriste najkasnije do isteka roka od 3 meseca nakon slanja obaveštenja o ukidanju, nakon čega će bodovi biti poništeni; nakon isteka roka od jednog meseca nakon slanja obaveštenja o ukidanju, korisnici CBC kartica sa PrePaid funkcijom neće više moći da dopunjuju iznos na kartici, a preostali iznos na kartici moći će da iskoriste za kupovinu bioskopskih ulaznica sa popustom do isteka roka od 18 meseci od dana uplate predmetnog iznosa a nakon isteka roka od 18 meseci, korisnici imaju pravo da u narednom roku od 5 godina eventualno preostali iznos na svojoj kartici iskoriste za kupovinu bioskopskih ulaznica bez popusta ili da preuzmu poklon vaučer u vrednosti preostalog iznosa na kartici.

Takođe, svaki korisnik CBC kartice ima pravo da otkaže korišćenje CBC kartice isključivo na jedan od sledećih datuma: 31. mart, 30. jun, 30 septembra ili 31. decembra tako što će poslati na e-mail adresu Cineplexx-a izjavu o otkazu u slobodnoj formi koja će sadržati otkazni rok od 3 meseca. Po isteku roka od 3 meseca od dana kada je korisnik CBC kartice poslao Cineplexx-u izjavu o otkazu, CBC kartica prestaje da važi, sakupljeni bodovi se poništavaju, a preostali iznos na kartici (u slučaju CBC kartica sa PrePaid funkcijom) je moguće zameniti poklon vaučerom u vrednosti preostalog iznosa u roku od 5 godina nakon prestanka važenja CBC kartica.

8. VAŽENJE USLOVA

Registracijom radi dobijanja personalizovane CBC kartice te korišćenjem CBC kartice korisnici pristaju i prihvataju ove Uslove u celini.

Tekst važećih Uslova je u svakom trenutku dostupan na Internet stranici www.cineplexx.rs